Får betar i en hage en tidig morgon i Vekhyttan

Välkommen till den lilla idylliska byn Vekhyttan!

Här finner du allt från vacker natur med betande djur till ett aktivt näringsliv och två butiker.

Välkommen till vekhyttan.se!

Här finner du information om den lilla idylliska byn Vekhyttan som ligger vid Kilsbergens fot i västra Närke. I Vekhyttan finns både vacker natur och intressanta besöksmål.

I och runtom Vekhyttan är naturen mycket vacker, med den slingrande Fränån/Lillån som går genom byn och de vackra odlings- och betesmarkerna vid sidan om ån, varvade med stigar genom skogspartier som fortsätter upp i Kilsbergen med dess mörka, vackra tjärnar. Naturen är en stor tillgång för Vekhytteborna och den har också bestämt villkoren för sysselsättning och boende under alla århundraden.

Byn är historiskt en gammal hyttby med lämningar från tre hyttor under olika tider, den äldsta från medeltiden och den sista revs 1903.

AKTUELLT

Vekhyttedagen 2008 äger rum söndagen den 17:e augusti kl. 11-17. Läs mer!