Den gamla sågen i Vekhyttan

Den gamla sågen intill ån i Vekhyttan.

SYFTE

Ur Svängrums stadgar:

"Ändamål. Svängrums ändamål är att verka för att skapa förutsättningar för ett gott liv för människor i de insprängda byarna och boplatserna i området i och runtom Kilsbergens östra förkastningsbrant i Lekebergs kommun.

Genom att tillvarata och utveckla de kultur- och naturhistoriska värden som finns i detta område ur ett ekologiskt perspektiv kan detta åstadkommas. Ett gott liv innebär här att kunna leva, försörja sig och utvecklas med hänsyn till sig själv, andra människor, kultur, djur och natur.

Det geografiska området definieras här som ett område utan skarpa geografiska gränser men med de gamla hyttbyarna som ligger insprängda bland skog och berg i och vid denna förkastningsbrant som de centrala platserna i detta område. Förkastningsbranten sträcker sig i mellan Lekebergs norra och södra gräns." 

>>> Läs hela stadgarna här.